Gator på många ställen, särskilt i Ekenäs, är för tillfälle trånga på grund av fastigheternas snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren. Detta försvårar trafik och gatans vinterunderhåll t.ex. på Prästängsgatan och Björknäsgatan.

Fastighetägaren uppmanas vänligen avlägsna snöhögarna från gatan samt från gångbanan.

Raseborgs stad / samhällsteknik