De tidigare biblioteken i Ekenäs, Karis och Pojo bildar nu ett gemensamt bibliotek, Raseborgs stadsbibliotek. Vi finns på sex olika orter i staden och bokbussen betjänar institutioner och enskilda personer i glesbygden. 

Biblioteket är öppet för alla: kommuninvånare, sommargäster, turister och andra besökare. Basservicen är avgiftsfri för användarna enligt bibliotekslagen.

Uppgiften att stöda en allmän läskunnighet föråldras aldrig, den ska varje årskull och varje individ erövra. Sex dagar i veckan - och dygnet runt på nätet - gör vi det möjligt för tusentals besökare att hitta böcker, tidningar, musik, filmer och nätresurser till nytta och nöje. Vi erbjuder också datorer som arbetsredskap och trygga, icke-kommersiella lokaler att vistas i.

Mer information om biblioteket hittar du i menyerna i vänstra spalten.