Raseborgs stadsbibliotek består av Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialbiblioteken i Bromarv, Svartå och Tenala. I bl.a. Fiskars, Åminnefors, Harparskog, Billnäs och Snappertuna sköts servicen av en biblioteksbuss med Pojo bibliotek som bas.

Biblioteket hör till kulturnämndens ansvarsområde. Det leds av en bibliotekschef som är underställd stadens bildningschef. Förvaltningen sköts från Ekenäs där bibliotekschefen och bibliotekets kanslist är stationerade. Vid de större biblioteken finns bibliotekarier som har ett övergripande ansvar för den lokala verksamheten. De mindre biblioteken förestås av biblioteksfunktionärer.

Tillsammans bildar biblioteken en organisatorisk helhet. Anskaffningen av biblioteksmaterial är en gemensam funktion även om ansvaret och det praktiska arbetet är fördelat på flera verksamhetsställen. Gemensamma regler gäller för kunderna. Biblioteket har en gemensam budget. Verksamheten är kommunal, men lagstadgad och finansieras till en betydande del ur statsbudgeten.