Raseborgs bibliotek

  • är öppet för alla
  • erbjuder information samt läs- och kulturupplevelser
  • ställer kunden i centrum
  • är lokalsamhällets vardagsrum
  • stärker den lokala gemenskapen och identiteten. 

Vår värdegrund

  • Vi vill arbeta för jämlikhet.
  • I vårt arbete förhåller vi oss neutrala i politiska och religiösa frågor.