Äldrerådet i Raseborg

Mats Lagerstam, ordförande
Leena Ruusunen, viceordförande
Isabella Alén
Anneli Böckerman
Tor Wernér
Isa Forsbäck
Stig Nyberg

Äldrerådet i Raseborg är ett lagstadgat organ som företräder de äldre i staden och är kommuninvånarnas kanal för deltagande, påverkan och uppföljning i ärenden som särskilt gäller den äldre befolkningen. Rådets funktion är också att befrämja samarbetet mellan myndigheter, äldre personer, pensionärs¬föreningar och andra samarbetspartner inom staden.

Äldrerådet
- deltar i utarbetande av planen för den åldrande befolkningens välfärd och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet.

- påverkar planering, beredning och uppföljning i frågor som berör den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller den service som den äldre befolkningen behöver.

- följer med utvecklingen av de äldres behov och sträva till att främja samarbetet mellan äldreorganisationer/pensionärsföreningar, myndigheter och staden.

- verkar för att de äldre likvärdigt skall kunna ta del i samhällets verksamhetsformer.

Som föredragande fungerar chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola, tfn 019-289 2220, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..