Institutionsvården inom Raseborgs stad består av följande åldringshem; Hagahemmet, Tunahemmet och Mariahemmet.