Loftet med 11 plaser och Lunden med 18 platser är ett boende för äldre med stort vårdbehov; beläget i Ekenäs, Raseborg. Vi erbjuder vård dygnet runt där de äldre kan uppleva tryghet och omsorg.

 

Vår vårdideologi:

 Personalen är tvåspråkig och jobbar i en positiv anda. För oss är det viktigt att bemöta våra äldre med respekt utifrån deras egna önskemål. Vi bevarar de nuvarande resurserna så länge som möjligt och vi arbetar enligt ett rehabiliterande arbetssätt. Egenvårdaren har huvudansvaret gällande det individuella planerandet av vården. Vi vårdar till livets slut och för gärna diskussioner med våra äldre och anhöriga vad som är viktigt för dem vid en värdig död och vård i livets slutskede.

 

Hemlik miljö:

Det är viktigt för oss att du känner dig som hemma. Du kan gärna ta med dig en del av dina egna saker. Hos oss använder du egna kläder. Det finns enkla och delade rum med WC/ badrum. I rummen finns säng, nattduksbord, sängkläder, handdukar och hygienartiklar. Om du är van att läsa dagstidningen kan du beställa den hit. Ledd verksamhet och annat program ordnas enligt våra äldres önskemål och resurser.

 

Anhöriga:

Anhörigas åsikter är värdefulla och ni är alltid välkomna. Vi ordnar gärna anhörigkvarter för att tillsammans utreda önskemål gällande vården av era äldre. Hempermissioner med anhöriga är också helt möjliga. Vi är tacksamma för den respons ni ger oss och svarar gärna på frågor ni har gällande er anhörigas vård. 

 

Avgifter:

Avgiften bestäms enligt inkomsutredning. I avgiften ingår vård, hyra, mat och vårdförnödenheter samt av läkare ordinerade mediciner och undersökningar. Våra äldre har rätt att ansöka om vårdbidrag. Personalen hjälper gärna med dessa frågor.

 

Loftet tel: 019 - 289 3281

Lunden tel: 019 - 289 3284  
Boendeenhetschef: 019 - 289 3280 


Adress: Ekgränd 2, 10600 Ekenäs