Mariahemmet är ett åldringshem med 29 platser beläget i natursköna Pojo. Vi strävar till att erbjuda individuell, rehabiliterande och helhetsmässig vård i hemlik miljö för åldringar, som inte längre klarar sig hemma trots maximal hemhjälp, men inte är i behov av sjukhusvård. Beslut om långvårdsplats görs baserat på klientens vårdbehov.

 

Vår målsättning och verksamhet

De äldre som bor på Mariahemmet är viktiga och värdefulla för oss. Mariahemmet ska vara ett tryggt och trivsamt hem för dem som bor här.

Vi lär känna människan, hennes historia och värderingar och vi respekterar vars och ens vanor och önskemål.

Genom att erbjuda olika aktiviteter vill vi ge våra äldre en god och meningsfull vardag, så att de känner sig sedda, omtyckta och respekterade som den person de är. Vi stöder människans förmåga att fungera självständigt. Vi välkomnar anhöriga och vänner som en viktig del av våra klienters liv på Mariahemmet. Man får bo kvar på Mariahemmet till livets slut, vi strävar till att undvika onödiga flyttningar.

 

Personal

Personalen består av sjukskötare, nårvårdare, vårdbiträden och anstaltbiträde. Läkartjänsterna erbjuds av Doctagons fjärrläkartjänst, som finns till förfogande dygnet runt. Vår verksamhet är tvåspråkig.

 

Vårdavgift

Vårdavgiften baserar sig på klientens inkomster (år 2016 85% av nettoinkomsten) och innehåller bl.a. den medicinen som ordinerats av vår läkare, vårdförnödenheter och måltider.

 

Kontaktuppgifter

Adress: Mariavägen 18, 10420 Skuru

Blå modul: 019-289 3312​

Lila modul: 019-289 3311

Boendeenhetschef 019-289 3313 (vardagar)