Tunahemmet är ett åldringshem som finns i Snappertuna, ett stenkast från Raseborgs ruiner. Tunahemmet är avsett för personer bosatta i Raseborg. För att en person ska beviljas en plats på åldringshem, utgår man från personens vårdbehov. Den lämpligaste vårdplatsen för den äldre avgörs av SAS-gruppen.

 

Vår målsättning

 

Vi vill skapa en hemlik och trivsam miljö, där patienterna kan känna sig trygga, bevara och respektera deras värdighet och integritet. Vi bemöter patienterna som unika individer och beaktar deras personliga vanor och rutiner. Vi vill ta tillvara deras egna resurser, arbeta i samförstånd och ha en god relation till anhöriga.

 

 

 

Vår verksamhet

 

Vi arbetar enligt egenvårdarsystemet. Dessutom strävar vi till att regelbundet ordna möjlighet för anhöriga att träffa ett vårdteam för att diskutera önskemål angående vården.
Rummen får gärna möbleras med egna möbler.
Patienterna använder sina egna kläder. De kan ha egen telefon och television samt prenumerera på dags- och veckotidningar på egen bekostnad.

 

Vi ordnar små fester i samband med högtidsdagar som jul, midsommar osv. Varje jubilar uppvaktas med blomma och sång vid morgonkaffet.

 

Olika föreningar besöker hemmet och arrangerar program. Dessutom har vi regelbundet högläsning, allsång och bingo. Församlingen håller regelbundet små andaktsstunder.

 

Anhöriga

 

Du som anhörig är den viktigaste länken för en god vård. Dela gärna med dig av din kunskap om hur vi ytterligare kan förbättra din anhörigas välmående. Du får gärna komma med initiativ och förslag. Anhöriga är alltid välkomna på besök. Vi strävar till att upprätthålla regelbunden kontakt mellan personal och anhöriga.


 

Vårdavgift

 

I vårdavgiften ingår vård, hyra, måltider, vårdförnödenheter och mediciner som ordineras av vår egen läkare.
Vårdavgiften baserar sig på inkomster och är 85 procent  av personens nettomånadsinkomst.


21 vårdplatser

 

Personal :
Sjukskötare
Närvårdare

 

Tfn:
019-289 3360 Boendeenhetschef
019-289 3362 Avdelning 

 

Adress:
Tunahemmet
Tunalund 20
10710 Snappertuna