Bäddavdelningen i Raseborgs stad

Man tas in på avdelningen genom läkarremiss, antingen från specialsjukvården för fortsatt vård eller akut via jourkliniken. Vi tar emot patienter under dygnets alla timmar.

Läkare finns på plats mellan kl. 8-16 vardagar och under övriga tider konsulterar vi en jourhavande läkare. Två fysioterapeuter finns på avdelningen dagligen.

Syftet med vården och vårdarbetet är att främja patientens egen kapacitet att klara sig själv. Det är väsentligt att patienten hittar sina egna resurser, upprätthåller dem och stärker dem för att kunna behålla sin självständiga funktionsförmåga och öka den. Detta lägger grunden till eventuellt snabb utskrivning, tillbaka till den familjära och trygga omgivningen.

Det är dock inte alltid möjligt att hemförlova en patient och därför är vår målsättning att vårda en patient utgående från hennes eller hans situation, och vid behov erbjuda patienten lugn och smärtfri slutfas för livet, om möjligt tillsammans med de närmaste.

 

Kontaktuppgifter:
Raseborgs HVC bäddavdelning
Tfn 019-289 3070


Sjukhusgränd 1

10600 Ekenäs

 

Avdelningsskötare tfn 019–289 3068