Dagverksamhetens syfte är att ge ensamma och sjuka hemmaboende personer innehåll i livet också när man är äldre. Vi erbjuder rehabilitering för kropp och själ vilket är bra för oss alla.
Dagverksamheten ger utmärkta möjligheter till att hitta nya vänner.

 

Dagverksamheten Vänhörnan verkar i Ekenäs i Hagahemmets utrymmen. Vänhörnan är öppen måndag, onsdag och fredag mellan klockan 11.00- 15.00.
Dagarna inleds med lunch som vi äter i Hagahemmets matsal.
Vi erbjuder trevlig samvaro i form av musik- och sångstunder, bingo, gymnastik, frågesporter
samt diskussioner om forna dagar .
Församlingen besöker oss en gång per månad.

Vid behov ordnar personalen med taxitransport till och från Vänhörnan.
För dagverksamheten uppbärs en fastställd avgift.

Kontaktuppgifter:
Tfn 040 073 5024
Ekgränd 2, 10600 Ekenäs

 

 

Dagverksamheten i Karis finns inrymd i Karis Servicehus må-fre kl. 9.45-14.00.
Verksamheten är tvåspråkig.

Kontaktuppgifter:
tfn 040-711 4868
Köpmansgatan 26
10300 Karis

 

 

Dagverksamheten i Pojo finns inrymd i Sophiehemmet på Mariabacken.
Vi håller öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 11.00 -15.00.
Verksamheten är tvåspråkig

 Aktiviteterna följer de olika årstiderna, programmet är i stort sett det samma som i Vänhörnan i Ekenäs.

Kontaktuppgifter:
Tfn 019-289 3200                           
Mariavägen 18, 10420 Skuru


 

Dagverksamhet erbjuds i Tenala varje måndag klockan 11-00 -15.00.
Verksamheten finns i Tenala servicehem.

 Aktiviteter och program är i stort sett de samma som vid de andra dagverksamhetspunkterna.

Kontaktuppgifter:
Tfn 019 289 3355                           
Germundbyvägen 3, 10520 Tenala

 
 

Minneshörnan

På Minneshörnan har vi verksamhet för hemmaboende äldre med minnesproblem.
Vi finns på Ekgränd 2 i Ekenäs.
Minneshörnan är öppen måndag-fredag 08.00 - 15.00.

 

På Minneshörnan finns plats för ca åtta gäster per dag.
Aktiviteterna är ofta årstidsbundna: vi bakar före julen, och sätter frön på våren,
vi läser tidningar, spelar spel och gör promenader.
Vår använder vår kreativa förmåga i olika konstformer.
Vi äter tillsammans morgonmål, lunch och dricker eftermiddagskaffe.
Mediciner tar gästerna med sig hemifrån t ex i en dosett.
Transporten till och från Minneshörnan ordnas vid behov med taxi.
Också kortare besök är möjliga så att anhöriga kan sköta egna ärenden.

Målsättningen är att aktivera de äldre på ett meningsfullt och individuellt anpassat sätt och att upprätthålla de kroppsliga och mentala funktionerna så länge som möjligt. 
Vi strävar till att åstadkomma en normal dygnsrytm och ge de äldre möjlighet att bo kvar i sitt hem samt vara ett stöda för de anhöriga.
Personalens förhållningssätt bygger på empati och respekt för individen.

Kontaktuppgifter:
Tfn: 0192893306
Ekgränd 2, 10 600 Ekenäs