Vad är närståendevård?

Med närståendevård avses vård och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person i hemförhållanden, med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

 

Förutsättningar för stödet

Stöd för närståendevård kan beviljas när den vård som sker hemma ersätter vård på anstalts- eller sjukhusnivå. Vårdbehovet bör finnas dygnet runt eller kontinuerligt och behövas dagligen. Vården bör vara mera bindande och krävande än vad normal familjeomsorg innebär. Ett behov av hjälp som uteslutande gäller vård av hemmet och skötsel av ärenden berättigar inte till stöd för närståendevård.

 

Vem kan vara vårdare

Vårdare kan vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära och vars hälsa och funktionsförmåga är tillräcklig för uppdraget, samt som är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service.

Det är inte möjligt att anställa utomstående vårdare.

 

Bedömning av vårdbehovet

Vårdbehovet utreds individuellt. Ett läkarutlåtande bifogas till ansökan och inlämnas till närståendevårdens ansvarsperson. Stöd för närståendevård förutsätter ett hembesök. Under hembesöket görs en kartläggning av helhetssituationen. För över 65-åringar görs test av funktionsförmågan (RaVa). Vid behov görs minnestest (MMSE). En vård- och serviceplan uppgörs för klienten. Ur planen framgår vårdbehov och vem som verkställer vården.

Vård- och serviceplanen justeras i enlighet med förändringar i vårdtagarens behov av service.

 

Rätt till ledighet

Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar i månaden, då närståendevården är bindande dygnet runt. Under vårdarens lagstadgade ledighet skall kommunen se till att vården av vårdtagaren ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vårdtagaren skall också tillfrågas. Intervallvårdsplatser finns på Villa Anemone i Karis.

Närståendevårdarens ledighet kan också ordnas med hjälp av ersättande närståendevård.

 

Utbetalning av stödet

För vård som ges enligt stöd för närståendevård ingås ett avtal mellan vårdaren och kommunen. Stöd för närståendevård är en beskattningsbar inkomst. För vårdare under 65 år samlas pension. Vårdararvodets storlek är beroende av hur bindande och krävande vården är.

Vårdararvodet är minst 392 € i månaden (2017).

Regelbunden intervallvård sänker stödet enligt följande:

- då vårdtagaren sköts 3 veckor hemma och 1 vecka annanstans påverkas inte stödet.

- då vårdtagaren sköts 2 veckor hemma och 2 veckor annanstans sänks arvodet med 50 %.

Stödet för närståendevård baseras på lagen om stöd för närståendevård (937/05).

 

Blanketten för ansökan om stöd för närståendevård hittar du här:  Ansökan om stöd för närståendevård

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas, den kan inte skickas elektroniskt.
 

Kontaktuppgifter:

Hälsovårdare Cecilia Blomfelt

Mariabackens Servicecentral 

Mariavägen 18

10420 Skuru

Tfn 019-289 3395

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.