Understöd till små omändringsarbeten i bostäder kan enligt prövning beviljas inom ramen för anslag till raseborgare som bor permanent i sin bostad och är över 65 år. 

Understöd riktas till nödvändiga, mindre utrustnings-, reparations- och ändringsarbeten i åldringars bostäder (arbeten som t.ex. borttagning av trösklar eller montering av stödhandtag, ramper), dvs. inga egentliga grundreparationer. 

Vid bedömning av omändringsarbeten beaktas personens inkomster och övrig förmögenhet.

- bruttoinkomst för ett en persons hushåll, max 1355 euro/månad

- bruttoinkomst för ett två personers hushåll, max 2260 euro/månad

- bruttoinkomst för ett tre personers hushåll, max 3020 euro/månad

Som inkomst räknas inte bostadsstöd eller vårdarvode som baserar sig på avtal om närståendevård.

En ensamstående kan ha besparingar på max 6000 euro, två personers hushåll max 10 000 euro och tre personers hushåll max 13 000 euro, vilka inte beaktas vid förmögenhetsprövning.

Ersättningen för ändringsarbeten i bostaden är högst 1000 euro (utan moms) / bostad.

 

För mera information kontakta

Seniorrådgivningen tfn. 019 289 3308 eller handikappservice via stadens växel 019 289 2000