Social- och hälsovårdssektorn erbjuder resurserat serviceboenden dygnet runt i Tenala-Bromarf servicehem, Hemmet och Hagen serviceboende i Ekenäs,  Lyckebo i Pojo samt Villa Anemone i Karis.

Hyresbostäder för seniorer finns i bl.a. Karis Seniorhus, Karis Servicehus, Mariabackens seniorbostäder samt Sophiehemmet som ligger i Pojo. Dessa seniorbostäder ansöks med en seniorbostadsansökan.

Dagverksamhet finns som stöd för närståendevården och olika patient/klientgrupper.