Hagen med 11 platser och Hemmet med 9 platser är ett resurserat serviceboende för äldre; beläget i Ekenäs, Raseborg.

 

Vår vårdideologi:

Personalen är tvåspråkig och jobbar i en positiv anda. För oss är det viktigt att bemöta våra äldre med respekt utifrån deras egna önskemål. Vi bevarar de nuvarande resurserna så länge som möjligt och vi arbetar enligt ett rehabiliterande arbetssätt. Vi arbetar enligt egenvårdarsystem. Vi vårdar till livets slut och för gärna diskussioner med våra äldre och anhöriga vad som är viktigt för dem vid en värdig död och vård i livets slutskede.

Hemlik miljö:

Det är viktigt för oss att du känner dig som hemma. Du kan gärna ta med dig en del av dina saker. Hos oss använder du egna kläder. Vi har både enkla och delade rum med badrum och WC. I rummen finns säng med sängkläder; handdukar och hygienartiklar skall du ha med dig. Om du är van att läsa dagstidningen kan du gärna beställa den hit. Här finns ledd verksamhet och annat program enligt våra äldres önskemål och resurser.

 Anhöriga:

Anhörigas åsikter är värdefulla och ni är alltid välkomna. Hempermissioner med anhöriga är också helt möjliga. Vi ordnar gärna anhörigkvarter för att tillsammans utreda önskemål gällande vården av era äldre. Vi är tacksamma för all respons ni ger oss och svarar gärna på frågor ni har gällande er anhörigas vård.

 

Avgifter:

När ni flyttar till oss görs ett hyreskontrakt. Avgiften består av 4 olika delar: hyra, tvätt, mat och vårdavgifter. Mediciner ingår inte i avgiften. Avgiften baserar sig på inkomster. Våra äldre har rätt att ansöka och vård- och hyresbidrag. Personalen hjälper gärna med dessa frågor.

 

Hagen tel: 019 - 289 3283

Hemmet tel: 019 - 289 3304

Boendeenhetschef tel: 019 - 289 3280

Adress: Ekgränd 2, 10600 Ekenäs