Villa Anemone är ett effektiverat serviceboende i Raseborg. Villa Anemone är beläget i Karis centrum och här finns 3 vårdavdelningar. På våning 1 finns en intervallavdelning med 12 klientplatser. På Villa Anemone bor ytterligare 56 invånare. För att beviljas en plats på resurserat serviceboende i Raseborg utgår man från personens vårdbehov och beslutet fattas i SAS- gruppen.

Alla rum är försedda egen wc/duschrum. Invånarna har möjlighet att möblera sina rum med egna möbler. Säng och ett nattduksbord ingår.

 

Vår målsättning

Vi strävar till att erbjuda våra invånare en meningsfull vardag utgående från hans eller hennes egna resurser, förutsättningar och önskemål.

 

Vår verksamhet

Vi erbjuder invånarna individuell vård, omsorg och service dygnet runt. Vi strävar till att erbjuda sysselsättning enligt invånarnas önskemål och resurser; bl.a. sång och musik, utevistelse, pyssel etc.

Läkartjänster köps av Doctagon och läkaren besöker Villa Anemone var tredje månad. Rond per telefon sker en gång per vecka. Personalen har möjlighet att konsultera läkare 24/7.

 

Anhöriga

Anhöriga är en viktig länk i vården. Vi tar gärna emot information som bidrar till invånarnas vård och
välbefinnande. Vi försöker uppfylla anhörigas önskemål när det är möjligt, och tar gärna också emot
utvecklingsidéer. Anhöriga är alltid välkomna på besök.

 

Avgifter

Invånarna betalar för sig som om hon/han skulle bo på hyra. Det innebär att man betalar hyra,
mat, mediciner, tvätt, bruksförnödenheter och en vårdavgift. Blöjor ingår i vårdavgiften. Invånarna kan ansöka om vårdbidrag och hyresbidrag från Folkpensionsanstalten.

 

 

Personal:
Boendeenhetschef: 019‐289 3656 vardagar
Anemone 1: 019 289 3640, klienttelefon: 019 289 3642
Anemone 2: 019 289 3645, klienttelefon: 019 289 3647
Anemone 3: 019 289 3655, klienttelefon: 019 289 3657

 

Postadress:
Villa Anemone
Köpmansgatan 27
10300 Karis