Vård i hemmet verkar inom hela Raseborg.

 

Hemvårdens tjänster är en central del av äldreservicen. Utgångspunkten är att enligt behov erbjuda klienterna hjälp, vård och omsorg dygnet runt. Målet är att skapa tyrgga förhållanden för de äldre att leva självständigt och bo hemma så länge som möjligt.

Vård i hemmet förutsätter alltid en bedömning av servicebehovet. På basis av bedömningen utarbetas för varje klient en individuell vårdplan, som beaktar de individuella behoven. i planen tar man hälsyn till klientens servicebehov och vad klienten vill och kan göra själv, vad anhöriga och vänner kan bistå med samt vad vi inom Vård i hemmet kan hjälpa med.Vårdplanen är flexibel och justeras när vårdbehovet ändras. Vård i hemmet omfattar bl.a.grundvård, lättare hushållssysslor, hemsjukvård och laboratorieprov.

Klienterna inom regelbunden hemvård omfattas av fjärrläkartjänsterna.

 

 

 

 http://www.raseborg.fi/aldreomsorg/stod-och-vard-i-hemmet/kontaktuppgifter