Seniorrådgivningen gör förebyggande hembesök. Syftet med hembesöket är att se över hur den äldre klarar sig i olika dagliga situationer. Samtidigt kartläggs hennes/hans allmänstillstånd.

 

Tillsammans med den äldre diskuteras alternativa sätt att hålla sig i skick med hjälp av kost, motion och egna aktiviteter. Den äldre sporras att använda sina egna resurser.

 

Den äldre får också information om vem hon/han kan vända sig till och vilket slag av stöd och hjälp som står till buds i olika situationer.

 

Efter besöket kan det bli aktuellt att vända sig exempelvis till Vård i hemmet, församlingen, väntjänsten, socialservice, dagverksamheten, minnesrådgivningen eller den instans som lånar ut hjälpmedel.

 

Hembesöken bygger på frivillighet och den som gör besöken har tystnadsplikt.

 

Hembesöken görs av Seniorrådgivningen, tfn. 019 289 3133 vardagar kl.8-11.