Enligt samma förfarande som för den vuxna befolkningen.

 

Fysioterapi fås på den hälsostation som man annars också är hänvisad till. Undantag är vattenterapi i grupp som hålls på Ekenäs fysioterapiavdelning och som alla med läkarrekommendation har möjlighet till.

 

Hembesök görs endast för utvärdering av hjälpmedelsbehov eller som konsultationsbesök för att instruera anhöriga och vårdare.