Stöd och vård i hemmet

 

 

Ekenäs området  

Områdesansvarig tfn 019 289 3380
Vård i hemmets alarm 24 h/västra området tfn 019 289 3392
Vård i hemmets alarm 24 h/östra området tfn 019 289 3383
Angående trygghetstelefon tfn 019 289 3270

 

Karis området

Områdesansvarig tfn 019 289 3488
Vård i hemmets alarm 24 h tfn 019 289 3460
Angående trygghetstelefon tfn 019 289 3460

 

Pojo området

Områdesansvarig tfn 019 289 3302
Vård i hemmets alarm 24 h tfn 019 289 3347
Angående trygghetstelefon tfn 019 289 3329

 

Tenala-Bromarv området

Områdesansvarig tfn 019 289 3287
Tenala alarm 24h tfn 019 289 3359
Bromarv alarm 24h tfn 019 289 3333
Angående trygghetsalarm tfn 019 289 3385

 

 

 

Stöd och vård i hemmet   
Enhetschef Ulla Heinänen  019 289 3361