Datorer och trådlöst nätverk i Ekenäs bibliotek

I Ekenäs bibliotek finns 9 datorer för kunderna. Två av datorerna i övre våningen är i första hand avsedda för barn, två datorer är avsedda för korttidsanvädning (max 15 minuter). Datorerna är kopplade till stadens skolnät. Alla datorer har skrivprogram (Libre Office) och är kopplade till skrivare. Utskrifter kostar 20 cent per sida.

 

Det trådlösa nätverket fungerar i hela huset. Lösenordet fås från lånedisken.

 

Datorer i Karis bibliotek

I Karis bibliotek finns det fyra datorer med internetanslutning för kunderna. Två av datorerna är avsedda för 16-åringar eller äldre och  får användas i 60 respektive 30 minuter. Den tredje datorn är avsedd för barn och kan reserveras för 30 minuter åt gången.
Du kan boka tid till datorerna på biblioteket, per telefon (019-289 2970) eller per e-post.
Till den fjärde datorn, som är till för korttidsanvändning (15 min) behöver du inte boka tid i förväg.

Datorerna är kopplade till stadens skolnät. Alla datorer har skrivprogram (Libre Office) och är kopplade till skrivare. Utskrifter kostar 20 cent per sida.

 

Lösenordet till det trådlösa nätverket fås från lånedisken.

 

Datorer i Pojo bibliotek

I Pojo finns det två datorer för kunderna. Till den ena datorn, som är avsedd att användas högst 30 minuter i gången, behöver du inte boka tid i förväg, men om du vill använda den andra datorn ska du boka tid till den.

Datorerna är kopplade till stadens skolnät. Alla datorer har skrivprogram (LibreOffice) och är kopplade till skrivare. Utskrifter kostar 20 cent per sida.

 

Datorer i filialerna

Svartå, Tenala och Bromarv filialbibliotek har också internet för kunder.