På biblioteken ordnas program för grupper och vi hjälper gärna till att hitta lämpliga böcker för olika ändamål. Du kan få ett lånekort till din grupp för att låna material till klassen eller daghemet, men det som eleverna tar hem bör de låna på eget kort.

Barnbibliotekarierna kan också besöka föräldramöten eller lärarmöten och prata om barnlitteratur och läsning. Ta gärna kontakt!

Ekenäs: barnbibliotekarie Lisa Strömsholm, tel. 019-289 2955

Karis: barnbibliotekarie Ghita Stolpe-Peltomäki, tel. 019-289 2975

Pojo:  tel. 019-289 2980

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Snail

Gruppbesök

Dagisgrupper och skolklasser är välkomna att besöka biblioteket. Vi ordnar rundvandringar, sagostunder, bokprat, undervisning i informationssökning eller annat program. Mejla eller ring och boka tid! Kom ihåg att ta kontakt några veckor före.

Bokpaket

Lärare och daghemspersonal kan beställa bokpaket till sina grupper. Vi plockar ihop kvalitativa bokpaket för olika åldersgrupper och nivåer. Sysslar ni med något särskilt ämne går det även bra att få temainriktade bokpaket. Lånetiden är 4 veckor. För skolklasser kan vi också ställa fram ett urval böcker på ett tema eller ur en genre, som eleverna kan komma och välja bland.

Äppelhyllan

Äppelhyllans medier vänder sig framförallt till barn och vuxna som på något sätt kommer i kontakt med funktionshinder i sin vardag. Böckerna passar även bra för flerspråkiga barn och för dem som lär sig ett nytt språk, t.ex. invandrare.

Äppelhyllans svenska material

doc ppelhyllan_Omppuhylly

Snigel

Kulturstigen

Genom bibliotekets kulturstig förbinder vi oss att ordna program åtminstone för alla elever i åk 1, 4 och 7. Syftet är att erbjuda alla skolor i kommunen samma grundpaket.

Åk 1: Välkommen till bibban!

Eleverna bekantar sig med biblioteket och hur man använder det.

 • Biblioteket finns till för alla och är gratis
 • Lånekort, lånetider och regler
 • Vad man kan låna
 • Hur man ska behandla böckerna
 • Hur böckerna ska stå i hyllan
 • Var finns bilderböcker, börja läsa-böcker, kapitelböcker, serier, fakta
 • Låna i automaten

Dessutom: Högläsning/saga, titta runt på egen hand och bläddra i böcker

Saker man kan diskutera i klassen före:

 • Vad är ett bibliotek och varför finns det?
 • Dela ut låntagarblankett och infobrev till föräldrarna.
 • Hur uppför man sig på bibban?
 • Var står det vad boken heter, vem som skrivit och illustrerat?

Regler för barn finns på barnsidan. 

Åk 4: Bokprat

Presentation av böcker ur olika genrer

 • Kan man se på pärmbilden eller titeln vilken genre en bok hör till?
 • Var kan man få boktips?
 • Hur vet man om en bok är bra innan man läst den?
 • Diskussion om vad eleverna brukar läsa, vad de tycker om och vad de kan tänka sig att prova på.
 • Provsmakning av böcker, låna.

Saker man kan diskutera i klassen före:

 • Vad är en genre?
 • Exempel på olika genrer
 • Hurdana böcker läser eleverna helst? Hurdana läser de aldrig?
 • Hur brukar de välja vilka böcker de läser när de får välja fritt?
 • Varifrån får de tips på böcker? Är det lätt eller svårt att hitta bra böcker på bibban/i bokbussen?
Åk 7: Informationssökning och källkritik

Grunderna i informationssökning och källkritik

 • Grundläggande fakta om bibliotek och bibliotekstjänster
 • Klassifikationssystemet och hylluppställning
 • Informationssökning i det fysiska biblioteket och webbiblioteket
 • Informationssökning på webben
 • Exempel på bra webbplatser
 • Källkritik på nätet

Saker man kan diskutera i klassen före:

 • Hur kan man få tag på en bok som inte finns på det egna biblioteket?
 • Hur är bibbans böcker indelade och ordnade i hyllorna?
 • Var brukar eleverna söka information?
 • Hurdan information brukar eleverna behöva?
 • Hur vet man om det man läser är sant? Kan man tro på allt?

Användbara länkar och webbresurser

Sidospår - barn- och ungdomslitteratur

Folkhälsans material för språkstimulans

Länkbiblioteket - finlandssvensk länkkatalog

Länkskafferiet - länkar till sidor som lämpar sig för skolarbeten

LäraMera Program - pedagogiska datorprogram för skola, dagis, specialundervisning och arbetsminnesträning

Läsambassadören

Mediekunskap.fi

Mediekunskapsskolan

Kopiraittila skola

Barnboksbloggen

Barnboksprat - blogg om barn- och ungdomsböcker