Gunnar Lundqvist

Gunnar Lundqvist är född i Ekenäs 1934. Efter skolgång i Ekenäs student 1953. Studier vid Åbo Akademi, KTF 53-59 och diplomingenjör 1959. Kom till OY Koverhar AB i Lappvik våren 1961. Var med om uppbyggnaden av verket och starten av masugnen i november 1961. Sedan på olika befattningar till pensioneringen 1999.

Forna tiders järnframställning började intressera alltmer och en beundran för gamla tiders masmästare och smeder blev starkare. Det var motivet till att dessa böcker skrevs. Deltar ännu i arbete inom området. Är medlem i Jernkontorets Bergshistoriska Utskotts expertkommitté i Sverige.

Urval av författarens verk:

Trollshofda bruks historia, 2000

Skogby bruks historia 2001

Fagerviks jernbruk på 1800-talet 2003

Koverhars tillblivelse och tid som järnverk 2001

 

<-Tillbaka