Född, uppvuxen och även senare verksam i Helsingfors. Flyttat många gånger och bor sedan 2002 i Karis, där jag är anställd på biblioteket. Som ung har jag praktiserat och jobbat som vårdare i Finland, Sverige och England. Från Åbo Akademi har jag en beteendevetenskaplig hum.kand. examen, numera införlivad med min pol.mag.examen, men mest har jag jobbat på bibliotek.
Som författare debuterade jag 2004 med en samling kortdikter. Ett och annat jag skrivit hade tryckts också tidigare. Under årens lopp har jag haft flera intressen, bl.a. körsång och teater. Hela tiden har jag "levat skrivande". Jag översätter enstaka texter, men endast från finska till svenska.

 foto: Anna-Maria Malm


 


Diktsamlingar:

* Skörda höstlöv. Dikter i haikuns och tankans form. Ord&visor, 2004

* Bara en grind som lutar mot skogen. Dikter. Ord&visor, 2009.

Barnbok:

*Arla och moster My. Scriptum, 2012


Berättelser:

* Natten skingras, dagen gryr. Kapitel ur ett liv med amalgam och diagnoser. Ord&visor, 2007. (Genreöverskridande inifrånporträtt om vägen genom och ut ur en sjukdom. För närmare uppgifter - se min presentation på författarcentrum sidor.


Övrigt:

 

* Fackbibliotek på mentalsjukhus. Medicinska centralbibliotekets publikationer 9/1980.

* Kåserier, dikter, debattartiklar och bibliografier i några tidningar, tidskrifter och antologier.

<- Tillbaka