OBS! Vissa webbläsare har problem med att en del av blanketternas texter blir på varandra och oläsbara. Detta kan lösas genom att man först laddar ner blanketten till sin egen dator – fyller i den där – printar ut!

För telefontider och kontaktuppgifter gå till DENNA sida (kontaktuppgifter)

Basuppgifter om fastigheter och tomter samt gällande planekartor och bestämmelser hittas i vår KARTTJÄNST (fastighetsuppgifter, planer, bestämmelser, adresser, byggnadslov mm.)

 

LUPAPISTE INSTRUKTION
Ladda ner en instruktions PDF pdf 2017_11_30_lupapiste_anvisningar

 

Bygglov, åtgärd, anmälan, rivning (alla behövliga blanketter)

pdf  ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM BYGGLOV

pdf  Ansökningsanvisningar (transformatorer)

pdf  Ansökningsblankett

pdf  Ansökningsblankett anvisningar

pdf  Förlängning av giltighetstid - voimassaolon pidentäminen

pdf  Delgivning av granne

pdf  Samtycke till att bygga nära gränsen

pdf  Ansvarig arbetsledare

pdf  Färgsättningsförslag - Värityssuunnitelma

pdf  Avfallsredovisning bygg och riv

pdf  Påbörja tidigare

Statistikblanketter

pdf RH1-svenska (fylls i vid byggnadslov)

pdf RH1-anvisningar

pdf RH2-svenska (fylls i om det är ett bostadshus med en eller flera lägenheter)

pdf RH4-svenska (fylls i om det görs ändringar i husets bostäder)

Rivning av hus

pdf RK9 - Blankett Lomake

pdf Avfallsredovisning bygg och riv

pdf Guide för rivning av byggnader

 

Avloppsvattenhanteringsplan

pdf Sammandrag över avloppshanteringssystem

 

Byggnadsbeskrivning till borrning av värmebrunn eller installation av värmeslang på fastigheten

icon Värmebrunn-Lämpökaivo

 

Bygnadstillsynens taxa – vad kostar lov

pdf Byggnadstillsynstaxa 2012

Denna taxa gäller för lov inlämnade FÖRE den 30.6.2017

pdf Raseborgs stad - Byggnadstillsynens taxa 2017

Denna taxa gäller för lov inlämnade EFTER den 30.6.2017

 pdf 1 Ansökningsblankett

Undantagslov och planeringsbehov behandlas på planläggningsavdelningen.

Blanketter och mer information hittar du HÄR >