Tekniska centralen ansvarar för teknisk service i Raseborgs stad – möjligheternas stad. Centralens uppgift är att förbereda ärenden, som ska behandlas i tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt i vägsektionen. Dessutom skall centralen verkställa de beslut som nämnderna och sektionen fattat.

Det här betyder att tekniska centralen arbetar med bl.a. att anskaffa mark, planera områdesanvändningen, bygga gator och vägar, sköta enskilda vägärenden, anlägga parker och planteringar, marknadsföra, sälja och arrendera tomter, bevilja byggnadslov, ta ansvar för miljö och hållbar utveckling, utföra miljöhälsogranskningar och bevilja miljötillstånd samt organisera veterinärservice.

Vårt mål är att bidra till god miljö samt till trivsamt och sunt byggande i staden. Vi arbetar för kvalitet och trygghet samt hållbar utveckling och önskar vara effektiva i vår verksamhet. Vi vill att staden Raseborg skall växa och önskar satsa på god logistik.