Från och med 28.11.2018 finns vi på adressen Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

 

Välkommen till byggnadstillsynens hemsidor. Vår uppgift är att rådge och övervaka vad som byggs i Raseborg. Vi är en myndighet som måste följa gällande lagar och förordningar. Vi försöker hjälpa er så mycket vi bara kan så att ansökningsprocessen blir så klar som möjligt.

 

Sidornas uppbyggnad

Våra sidor är uppbyggda på följande sätt:

  • Menyn till vänster är till för de alternativ ni behöver veta om – huvudrubriker.
  • Spalten till höger är informativ och listar extra information som kan tänkas vara till hjälp.

 

Ansöka om lov

Vid byggnadslovsansökan ser vi gärna att huvudplaneraren eller byggnadsplaneraren är personen som sköter ansökan. I åtgärdstillstånd och anmälningsärenden kan också ägaren sköta ansökan själv.
På detta sätt går ansökningsprocessen smidigast och snabbast för alla parter.

 

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan kan idag göras via tjänsten Lupapiste.

 

Kontakta oss

Till byggnadstillsyn ställda ansökningar skall adresseras till byggnadstillsynsbyrån i Raseborg, besöksadress/postadress:

Raseborgs Stad/Byggnadstillsyn
Raseborgsvägen 37
10600

Kuvertet skall märkas med lovets art Byggnadslov, Åtgärdstillstånd, Åtgärdsanmälan, Rivningslov osv.
Om det är frågan om komplettering av en lovansökan skall man referera till diarienumret eller Sökandes namn/fastighetsbeteckning så hittas de aktuella lovhandlingarna snabbare.

 

Telefontid enligt följande:
ALLMÄNNA ÄRENDEN: Tisdag och torsdag kl. 09.30–11.30
på nummer 019–289 3810

BESTÄLLNING AV SYNER OCH TOLKNINGSBARA OMRÅDESFRÅGOR:
Tisdag-fredag kl. 08.30–09.00 på inspektörernas direkta telefonnummer