Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikter och anmärkningar riktas till Raseborgs stads planläggningsnämnd, om inte annat nämns i kungörelsen.

Planläggningsnämnden
Raseborgsvägen 37
10650 Ekenäs