Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads planläggningsenhet, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


Planeringsområdet ligger i Karis stadscentrum. Området omfattar tomt 14 i kvarter 7 och del av Bangatan i den gällande planen. Planområdet bildas mellan Bangatan och Centralgatan och gränsar till den gällande planens tomter 7 och 15 i kvarter 7 i väst samt till Dalgatan i öst. Planändringsområdets areal är 7703 m².

Avsikten med detaljplaneändringen är att planera kvartersområdet för busstationen som flyttas från området på nytt. Avsikten är att placera allmän service och boende i området. Målsättningen är att ersätta Fokushuset med ett nytt "allaktivitetshus" där det skulle finnas både stadens egna och andra aktörers tjänster.

Läs mer...

Planeringsområdet är beläget i Läpp ca 2,5 km sydväst om Karis centrum i södra kanten av Bäljars bostadsområde, norr om Hangövägen (riksväg 25) och på norra sidan av Läpp affärsområde västra delen. Till planeringsområdet leder gatan Doppinggränden från regionväg 111 (Västra omfartsvägen).

Detaljplaneändringens målsättning är att
- bilda kvartersormåde för lagerbyggnader där omgivningen ställer särskilda krav på verksamhetens art
- bilda område för närrekreation
- bilda gatuområde

Läs mer...

Planeringsområdet, tomt 66 i kvarter 11 (sk Gamla bastuns tomt), ligger i centrum av Ekenäs och gränsar till Västvallen och Sjöformansgatan.

Läs mer...

Planeringsområdet är beläget i Trollshovda i Västra Nyland, ca 12 km väster om Tenala kyrkby och norr om Bromarv nära gränsen till Egentliga Finland. Planändringsområdets areal är ca 100 ha. Målsättningen med planeringen är att fastslå och befästa områdets byggrätt för kommande generationer. Målsättningen är även att inventera det kulturhistoriska arvet och beakta detta i planen samt att utveckla Trollshovda bys lisvkraftighet.

Läs mer...