Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Planområdet ligger i Båssaböle, cirka 2,5 km söder om Ekenäs centrum och väster om Gammelboda detaljplaneområde invid Båssafjärden. Planändringsområdets areal är ca 42 ha. Området är obebyggt.

Läs mer...

Planområdet är beläget i Raseborgs skärgård ca 18 km sydost om Ekenäs. Planeringsområdets areal är ca 4,0 ha. Målsättningen med planeringen är att uppgöra en stranddetaljplan med vilken utövandet av uthyrning av stugor möjliggörs och med vilken områdets byggnadsrätt i enlighet med detta definieras noggrannare.

Läs mer...

Som en del till planläggningen hörande växelverkan ordnas ett tillfälle för information och diskussion var planprojektet presenteras. Mötet är öppet för alla och hålls torsdagen 17.1.2019 kl. 17.00 i Mustion koulu (Lindnäsvägen 17)

Planeringsområdet är beläget i Svartå tätort; Stations område. Planändringsområdets areal är ca 9,7 ha. Målsättningen för detaljplanändringen är att göra det möjligt att placera ett skol- och servicecentrum på området mellan Lindersvägen, Lindnäsvägen, Valhallavägen och järnvägen samt justera dragningen av Lindersvägen så att den överensstämmer med järnvägsplanen för Hyvinge-Hangöbanan som är under arbete.

Läs mer...