Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Området omfattar Horsön med närliggande holmar i Bromarv, fastigheterna Mellanvik RNr 5:1, Vesterudd RNr 5:2, Östervik RNr 5:3, Horsö RNr 5:4, Gunnholm RNr 1:11, Gunnholm IV RNr 1:15, Gunnholm I RNr 1:18 och Gunnholm II RNr 1:20. Planområdet är belägt ca 5 km norr om Hangöudds norra strand.

Läs mer...

Planeringsområdet är beläget i Ekenäs centrum, ca 400 meter öster om resecentrum, i korsningen av Liljedahlsgatan och Järvägsgatan. Detaljplanens huvudmålsättning är att utreda möjligheterna till modernt boende i centrum av Ekenäs som kan betjäna delvis äldreboende. Samtidigt ändras gällande plan så at (det oförverkligade) området med fristående småhus i områdets östra del ändras till rekreationsområde.

Läs mer...

Området omfattar Kansjerfs gårds strandområden i Bromarv, fastigheterna Kansjerf RNr 1:25 och Westergård RNr 1:57.

Läs mer...

Området omfattar Lövholmen och en del av Bromarf rusthålls stränder, fastigheterna Mönässkogen RNr 1:125, Bromarf RNr 1:126 och Bromarf rusthåll RNr 1:129.

Läs mer...

Planområdet är beläget i nordöstra delen av stadsdelscentrumet Karis i Raseborg, mellan Första gränd och Hangövägen i Malmkulla företagsområde. Planändringsområdets areal är ca 1,9 ha. Målet med planändringen är att omplacera tomtgränserna och byggnadsytornas gränser så att det blir möjligt att uppföra en affärsbyggnad som uppfyller dagens krav. 

Läs mer...