En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt här. Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut här eller avhämtas från bildningskansliet/småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen.

Ansökningstiden till språkbadet är 28.1-11.2.2019, ifall lediga platser finns förlängs ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

 

Läsåret 2019 - 2020 arbets- och lovtider i stadens skolor/förskolor

Höstterminen 2019

måndag 12.8.2019 - fredag 20.12.2019

Höstlov: torsdag 17.10.2019 - fredag 18.10.2019
Jullov: lördag 21.12.2019 - tisdag 7.1.2020

 

Vårterminen 2020

onsdag 8.1.2020 - lördag 30.5.2020

Sportlov: måndag 17.2.2020 - söndag 23.2.2020
Påsk: fredag 10.4.2020 - måndag 13.4.2020

Förskoleundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen den 29.5.2020.