Med skiftesvård avses vård vardagar före kl. 6.30 och efter 17.30 samt all vård lördagar, söndagar och andra helgdagar.

Skiftesvård är en av staden ordnad särskild service för de familjer där ensamstående vårdnadshavare eller båda vårdnadshavares/sambos arbete är regelbundet skiftesarbete. Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik omfattar inte skiftesvård.

Raseborgs stad erbjuder skiftesvård i Rasebo daghem i Ekenäs. Alla barn i behov av skiftesvård anvisas i första hand en plats inom småbarnspedagogiken i detta daghem. Om behovet av skiftesvård upphör kan barnet hänvisas till annan plats inom småbarnspedagogiken.

Skiftesvård erbjuds inte:

  • Julhelgen 23.12 kl. 22 till den 27.12 kl. 06.00
  • Nyårsafton kl. 17.30 till den 2.1 kl. 06.00
  • Påskhelgen mellan skärtorsdagen kl. 22.00 till dagen efter andra påskdagen kl. 06.00
  • Torsdag före midsommarafton kl. 22.00 till måndag morgon efter midsommarhelgen kl. 06.00