Små barn (under tre år) rekommenderas att tillsammans med sin/sina vårdnadshavare besöka sin nya dagvårdsplats senast en vecka innan småbarnspedagogiken inleds. Denna ”inskolning” kan ske så att vårdnadshavare och barn vistas på barnets nya dagvårdsplats i ca en-två timmars pass åtminstone några gånger innan barnet lämnas ensamt på dagvårdsplatsen. Inskolningen skall utgå från barnets behov av inskolning. Inskolningen sker alltid enligt överenskommelse med personalen.

 

Om inskolningen sker längre än två timmar per gång eller vårdnadshavarna helt avlägsnar sig från dagvårdsplatsen anses barnet ha inlett sitt vårdförhållande och därmed debiteras avgift för småbarnspedagogik.