Daghemmens öppethållningstider är kl. 6.30-17.15 (vid på förhand anmält behov till kl. 17.30). Rasebo daghem i Ekenäs har dygnet-runt vård och förlängd vårdtid enligt vårdbehov, som beror på vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Kvällsvård i Karis-Pojo området ges vid Labyrintens daghem alla vardagar mellan kl. 17.30-22.00.

Gruppfamiljedaghemmen håller öppet kl. 7.00-17.00.

Familjedagvård ges främst dagtid.


Daghemmen är öppna endast vardagar med undantag av Rasebo daghem som har dygnet-runt vård enligt vårdbehov. Vid helgdagarna för jul- nyår-, påsk- och midsommar ordnas ingen skiftesdagvård i enlighet med bildningsnämndens beslut.