Varje barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik på sitt modersmål (svenska, finska).

Enspråkiga barn erhåller småbarnspedagogik på sitt modersmål eller kan söka till språkbadsavdelning där sådan finns. Ett tvåspråkigt barn kan inte erhålla en språkbadsplats p.g.a att språkbadspedagogiken utgår från enspråkighet.

Förskolan sker på barnets blivande skolspråk.

 

Staden förbehåller sig rätten att omorganisera sin småbarnspedagogik enligt ansökningar och behov.