Stöd för privat vård av barn kan ansökas hos Folkpensionsanstalten.

 

Raseborgs stad utbetalar därtill ett kommuntillägg till stöd för privat vård av barn (stödet betalas direkt till den privata vårdproducenten). Även kommuntillägget ansöks direkt från FPA fr.o.m 1.2.2013 då FPA börjar betala kommuntillägget för privatvårdsstöd och detta stöd utbetalas direkt till vårdproducenten. Kommuntilläggets storlek för heldagsvård är fr.o.m 1.1.2013  270 e / mån / barn under 3 år  och 200 e / mån / barn över 3 år.  Kommuntillägget utbetalas fortfarande för 11 månader per kalenderår så att julimånad är årligen den månad för vilken kommuntillägget inte betalas. Tilläggsuppgifter ger chefen för småbarnspedagogik, tfn  019 289 2150.

 

Den privatperson eller annan företagare som mot ersättning vårdar barn är skyldig att  inom två veckor från det vården inletts skriftligen anmäla till kommunens chef för småbarnspedagogik om detta. Kommunen är enligt lag ansvarig för övervakningen av privat vård av barn.