Instruktion för ifyllande av elektronisk ansökan om småbarnspedagogik och förskola

Webbläsarstöd för Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera och Safari.

 

Man loggar in till den elektroniska ansökan med vårdnadshavarens nätbankskoder. Länk till ansökningarna i högra balken.

 

Ifall man får ett felmeddelande när ansökan sänds ska man meddela om det per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..  När ansökan har sänts kan den inte mera korrigeras. Om man upptäcker att det finns felaktigheter i ansökan eller vill ta tillbaka ansökan ska man ta kontakt med dagvårdskansliet.

 

OBS! DET KRÄVS TVÅ (2) SKILDA ANSÖKNINGAR PER BARN OM MAN SÖKER PLATS BÅDE I FÖRSKOLAN OCH INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN (systemet meddelar om saken enligt Era val).

Grunduppgifter om barnet:

Skriv i ansökan barnets alla förnamn.

Adress: Barnets adress när småbarnspedagogiken inleds (eventuell blivande adress). Välj rätta alternativ i punkt "Boende" och "Hemkommun".

 

Områden:

 • Ekenäs-område
 • Karis-område
 • Pojo-område

 

Uppgifter om vårdnadshavare:

Programmet anger ägaren till nätbankskoder som vårdnadshavare.

 • Uppgifter om vårdnadshavaren: Vanligen mamman, gärna dock samma vårdnadshavare för alla barn i familjen som ansöker om plats inom småbarnspedagogiken.
 • Hemtelefon = Nummer där vårdnadshavare kan nås under dagen. Obligatorisk information !!!
 • Arbets-/Studieuppgifter och tider: Välj tiden som motsvarar vårdnadshavarens arbetstid. Om arbetstiden är regelbunden, ange klockslag i form hh:mm – hh:mm (t.ex. 08.00 – 16.00).
 • Arbetsplats / Studieplats och dess adress anges i Tilläggsuppgifter.
 • Godkännande av högsta avgift: Välj detta alternativ om ni godkänner den högsta avgiftsklassen. Ifall ni vill att vårdavgiften baseras på era inkomster ska ni skicka in inkomstutredning före datumet som står i platsbeslut. Ytterligare uppgifter om dagvårdsavgifter finns http://www.raseborg.fi/service/dagvard/dagvardsavgifter.

 

 Uppgifter om maka/make/sambo som är bosatt på samma adress: 

 • Arbetstid: Välj tiden som motsvarar maka/makes arbetstid. Om arbetstiden är regelbunden, ange klockslag i form hh:mm – hh:mm (t.ex. 08.00 – 16.00).
 • I Tilläggsuppgifter ska man ange arbetsplats och dess adress.

 

Uppgifter om familjens övriga barn som inte har fyllt 18 år:

Lägg till familjens övriga barn under 18 år som påverkar vårdavgiften. Om man vill använda sig av avgiftskalkylator ska uppgifterna om övriga familjemedlemmar vara öppna innan kalkylen görs. En skild ansökan ska göras för varje barn som man ansöker dagvårdsplats för ! Kryssa i punkt "Kommunal dagvård" ifall Ni redan har barn i kommunal dagvård.

 

Vårdplats:

 • Nuvarande vårdplats: Om punkten lämnas tom tolkas detta så att barnet vårdas hemma. Ange i punkt 8 (Övriga uppgifter) om barnet tidigare har varit i kommunal dagvård; ange tiden.
 • Verksamhetsform: Välj 1-3 verksamhetsformer som syns på menyn så att nummer ett är det främsta alternativet.
 • Vårdform: Vårdformerna är antingen heldagsvård (över 5 timmar per dag) eller halvdagsvård (max 5 timmar per dag).

Daghem: Välj de lämpliga daghemmen på rätt område så att det första alternativet är det mest intressanta. Ifall barnet behöver kvälls-, natt-, lördags- eller söndagsvård ska man välja daghemmet Rasebo (svenskspråkigt daghem) som erbjuder skiftesvård. Finskspråkiga barn ansöker plats på ett finskt daghem och då ordnas skiftesvården enligt rådande situation. Skiftesvård kan i speciella fall också ordnas inom familjedagvården. Ifall Du ansöker om en språkbadsplats, anteckna önskemålet i punkt 8. (Tilläggsuppgifter).

Gruppfamiljedaghem: Välj lämpliga gruppfamiljehem på det önskade området så att den första är det mest intressanta alternativet. Kvällsvård i Karis - Pojo -området ordnas vid Labyrintens daghem i Karis.

Familjedagvård: I punkten 8. Övriga uppgifter kan antecknas önskad familjedagvårdare. 

 • Fyll i punkt slutdatum endast om vårdbehovet är tillfällig eller om Ni vet redan dagvårdens slutdatum när ni ansöker om plats.
 • Fyll i noggrant eveltuellt behov av skiftesvård, ifall Ni svarat "Ja". I punkten "Tilläggsuppgifter" Ni kan ännu ge närmare uppgifter.
 • Tillgång till egen bil: Kryssa för alternativt om ni har / inte har möjlighet att transportera barnet till vårdstället.
 • Önskad startdatum av vården: datumet när man vill att vården ska börja. Datum anges i form dd.mm.åååå (t.ex. 01.02.2012). Ifall det dagliga vårdbehovet varierar ska man ange tiderna i punkt 7 (Övriga uppgifter). Antalet vårddagar/månad anges i punkt 8 (Övriga uppgifter). Alternativ: Alla verksamhetsdagar eller 15 dagar/månad eller 10 dagar/månad. OBS ! Fr.o.m 1.8.2012 kan Ni välja alla verksamhetsdagar / mån eller mellan 10-16 dagar / månad.
 • Vårdtiderna anges i form hh:mm – hh:mm (t.ex. 08.00 – 16.00).

 

Barnets hälsotillstånd:

Barnets hälsotillstånd, allergier mm.: Här anger man barnets behov av speciellt stöd (eller ange det i punkt 8 Övriga uppgifter). Eventuella skriftliga expertutlåtanden ska skickas till Dagvårdsbyrån i Raseborgs stad, Ystadgatan 3, PB 58, 10611 Raseborg.Uppgift om till vilket dagvårdsställe barnet har sökt ska bifogas utlåtandet.

 

Övriga uppgifter:

Tilläggsinformation: Här kan man skriva om barnet fritt formulerad information som anses vara viktig för dagvårdspersonalen att veta, t.ex. om barnets hälsotillstånd, allergier, behov av speciellt stöd mm.

Här anger man också: adressen till mamma/pappa om de bor på en annan adress än barnet, om man plötsligt får arbete eller studieplats, nuvarande adress till sådana som kommer att flytta till kommunen, skiftesvårdens tider, behov av natt- och veckoslutsvård, sällskapsdjur i familjen m.m.

 

För elever i förskoleundervisningen ordnas skjuts från hemmet till förskolan och från förskolan till hemmet ifall resan är 5 km eller mer. Ifall eleven är i dagvård före eller efter förskolan och förskoleundervisningen inte ges på samma ställe, ordnas skjuts också mellan daghemmet och förskolan. 

När ni önskar att vårdavgiften baseras på era inkomster ska ni skicka in inkomstutredningen med bilagor före det datum som anges i beslut om dagvårdsplats till Dagvårdskansli i Raseborgs stad, Nils Grabbegatan 5, Karis/ PB 58, 10611 Raseborg.

Kontaktuppgifter för ytterligare information finns på punkt Organisation och kontaktuppgifter. 

Skriv ut eller kopiera en egen kopia på ansökan som sänds !