Lagen om grundläggande utbildning har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde i kraft 1.1.2015 och genom vilken det blir obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Från och med 1.8.2015 ska barnen året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Förskoleundervisning ges vid samtliga daghem, om med beaktande av områdets särdrag, ett tillräckligt antal förskolebarn anmäler sig (minst 7 barn). Föräldrarna ansöker om förskoleplats för sitt barn till det daghem de själva önskar. Kommunen förbehåller sig rätten att enligt omdöme omfördela förskolebarnen utgående från platsantal och personalresurser.

Varje daghem har fastslagna verksamhetstider för förskolan, huvudsakligen kl. 9.00-13.00 (4 h/d). Förskolan följer skolans verksamhetsdagar med tex. jullov, sportlov och sommarlov.

Förskolan uppgår till ca 700 timmar/år. Dessa timmar är avgiftsfria medan eventuell övrig dagvård är avgiftsbelagd.

 

Förskoletransport

För elever i förskoleundervisningen ordnas skjuts från hemmet till närförskolan och från förskolan till hemmet ifall resan är 3 km eller mer. Elever kan förutsättas ta sig till upphämtningsplatsen från vilken transporten avgår.

Ifall eleven är i dagvård före eller efter förskolan och förskoleundervisning inte ges på samma ställe, ordnas skjuts också mellan daghemmet och förskolan.

Man anhåller om förskoleskjuts med en för ändamålet avsedd blankett. Chefen för småbarnspedagogik besluter om skjutsrätt.

Man anhålla om avgiftsbelagd förskoleskjuts med avsedd blankett.

 

Förskoletransporten följer skolans arbets- och lovtider.


Läsåret 2018-2019 arbetstider i stadens skolor

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

 

Läsåret 2019 - 2020 arbets- och lovtider i stadens förskolor/skolor

Höstterminen 2019

måndag 12.8.2019 - fredag 20.12.2019

Höstlov: torsdag 17.10.2019 - fredag 18.10.2019
Jullov: lördag 21.12.2019 - tisdag 7.1.2020

 

Vårterminen 2020

onsdag 8.1.2020 - lördag 30.5.2020

Sportlov: måndag 17.2.2020 - söndag 23.2.2020
Påsk: fredag 10.4.2020 - måndag 13.4.2020

Förskoleundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen den 29.5.2020.