Som företagare i Raseborg kan du dra nytta av bland annat de tjänster som staden erbjuder och delta i verksamheten som de olika företagarföreningarna ordnar.

Företagare och de som planerar att starta eget företag kan vända sig till Novago Företagsutveckling Ab, www.novago.fi, för att få expertstöd konfidentiellt och kostnadsfritt.


Novago har hjälpt till att grunda 122 nya företag i Västra Nyland under januari-september 2016 (2.11.2016)

Under tidsperioden januari-september besökte 259 nya kunder Novago Företagsrådgivning Ab:s nyföretagarrådgivning för att diskutera sin affärsidé med företagsrådgivare.
Antalet kundkontakter som innehöll rådgivning var sammanlagt 584.
Fram till slutet av september hade det med hjälp av Novago grundats 122 nya företag i Västra Nyland, och i de här företagen finns 136 nya arbetsplatser. Under samma tidsperiod år 2015 grundades 125 nya företag.

Novago arrangerar Borde jag starta eget – evenemang i november
Novago Företagsutveckling Ab erbjuder kostnadsfri rådgivningstjänst för alla som ämnar bli företagare. Förutom personliga rådgivning ordnar Novago kostnadsfria evenemang för nya företagare, där Novagos företagarkund berättar om hur det var att bli företagare och sakkunnigorganisationerna öppnar upp för olika delområden inom företagandet.

I november arrangerar Novago Ryhdynkö yrittäjäksi -tillställningen i Lojo 10.11.2016 och Borde jag starta eget i Raseborg den 17.11.2016. Mera information om dessa kostnadsfria kvällstillställningar hittar du på Novagos nätsidor. Här hittar du också nästa års evenemang som kommer att uppdateras innan december.
Tidsreservering Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 019 369 1865

Läs hela pressmeddelandet här.


Samarbetsprogrammet för främjande av näringslivet i Raseborg (uppdaterat 03/2015) finns här.


Västra Nylands konjunktursbarometer 2014. I barometern deltog sammanlagt 184 västnyländska företag. Läs mer här.


Information om EU:s företagsfinansiering från Novago

EU:s nya programperiod gör det möjligt också för enskilda företag att ansöka om EU finansiering. Flera kriterier skall dock uppfyllas, dessutom krävs en god engelska och tålamod. Flera av Novagos rådgivare har bekantat sig med EU:s finansieringsmöjligheter. 

Företag kan få stöd från bland annat dessa kanaler:
COSME -programmet innefattar exempelvis lånegarantier och tillgång till riskkapital, med ett särskilt fokus på små och medelstora företag i starka expansions-och tillväxtfaser.

Tilläggsinformation: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Samtliga kulturella och kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn, kommer att inkluderas i en ny finansieringsmöjlighet, där små och medelstora företag kan ansöka om lånegaranti direkt från banken. Det kommer att vara möjligt att söka lånegaranti från år 2016. http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

Horisont 2020 finansieringsstödet för små och medelstora företag finns till för innovativa företag med internationella ambitioner, som vill utveckla sina affärsidéer till att bli framgångsrika på marknaden. Ansökningsförfaranden har blivit enklare och i fas 1 kan man ansöka om finansiering för att undersöka om en ny idé är vetenskapligt och tekniskt genomförbar och om den har kommersiell potential (koncepttest) i syfte att utveckla ett innovationsprojekt. Bidraget är 50 000 Euro för upp till sex månader och utgör 70 procent av utgifterna (företaget måste stå för 30 procent av utgifterna). Ifall utredningen som gjorts i fas 1 godkänns av EU, kan man ansöka om fas 2 finansiering för förverkligandet av en utarbetad affärsplan där en innovation bearbetas till en prototyp och kan kommersialiseras. Även den här finansieringen är 70 procent och uppgår till 0,5 – 2,5 miljoner Euro för en period på 1-2 år.

Tilläggsinformation: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument och http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf

EEN eller Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria internationaliseringstjänster för små och medelstora företag. Rådgivningen består bland annat av att hitta
lämplig EU-finansiering, råd kring EU-lagstiftning och immaterialrätt, samt ett företagsregister med över 10 000 företag som söker samarbetskumpaner i Finland. EEN:s sidor finns också på svenska: http://www.yrityssuomi.fi/sv/web/enterprise-europe-network