Enligt huvudregeln ska alla anskaffningar av varor och tjänster konkurrensutsättas.

Upphandlingslagen  har förnyats och den nya lagen 1397/2016 trädde i kraft 31.12.2016. Enligt lagen ska följande principer följas i offentlig upphandling:

  • utnyttja befintliga konkurrensförhållanden med beaktande av miljöaspekter och sociala aspekter
  • behandla deltagarna likvärdigt och icke-diskriminerande
  • förfara öppet med beaktande av proportionalitetskraven

Raseborgs stad genomför separata upphandlingar, stadens gemensamma upphandlingar samt regionala gemensamma upphandlingar. Tjänsteinnehavare och organ beslutar från fall till fall om separata upphandlingar och upphandlingsdirektionen om stadens gemensamma och regionala upphandlingar. Upphandlingsdirektionen verkar som Raseborg stads och Hangö stads gemensamma upphandlingsenhet.


Tilläggsuppgifter:

Allmänna avtalsöverenskommelser för offentliga upphandlingar av varor:

pdf JYSE 2014 VAROR

Allmänna avtalsöverenskommelser för offentliga upphandlingar av tjänster:

pdf JYSE 2014 TJÄNSTER

Kontaktuppgifter:
upphandlingschef Satu Wigren
tfn 019-289 2072
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.