Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Specialarbetsmaskiner (Raseborgs stad) 18.2.2019 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOITUS_KORJAUSILMOITUS_SPAN_D
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 12.2.2019 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Maskinarbete (Raseborgs stad) 1.2.2019 4.3.2019 13:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOITUS_ERITYISAL EU-annons
Specialarbetsmaskiner (Raseborgs stad) 1.2.2019 28.2.2019 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOITUS_SPAN_D
KESKEYTYSILMOITUS Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 22.11.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
KESKEYTYSILMOITUS - Oppilaskuljetukset 20.11.2018 Annons i efterhand EU-annons
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Upphandlingsannons EU-annons