Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 2.4.2019 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Karjaan vesitornin peruskorjaus (Raeborgs Vatten - Raaseporin Vesi) 2.4.2019 MOD_HILMA_JALKI_ILMOITUS_ERITYISAL EU-annons
sähköenergian hankinta 21.3.2019 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 12.2.2019 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
KESKEYTYSILMOITUS Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 22.11.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Upphandlingsannons EU-annons