Raseborgs stads gatuenhet ansvarar för underhållet av gator och torg i tätortsområden. Till underhållsuppgifterna hör underhåll av gatornas struktur, reparation av skador och avlägsnande av sandningssand och damm om våren.

Staden ansvarar också för jämningen av ytan och dammbindningen på gator med grusbeläggning samt för underhåll trafikmärken och vägmarkeringar samt motsvarande.

Vintertid ansvarar staden inom tätorter för plogning av gator och gångbanor samt förebyggande av halka.

Läs mera:

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

pdf Kadut kuntoon! Miljöministeriets broschyr (på finska)

 

Gatuenhetens organisation

Enhetschef Piia Nordström, ansvarig gatuchef
tfn 019 289 3852
- gatuunderhåll
- tillstånd och lov, trafikregleringar

Projektansvarig Henrik Westerlund
tfn 019 289 3868
- projekt och investeringar
- asfalteringar

Gatuchef Johnny Jonsson
tfn 019 289 3863
- arbetsledning i bygg- och saneringsprojekt

Arbetsledare Ronnie Westerlund
tfn 019 289 3874
- arbetsledning i Karis-Pojo, gatuunderhåll

Arbetsledare Johan Ahlgren
tfn 019 289 3882
- arbetsledning i Ekenäs, gatuunderhåll