Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.

Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård i skolornas elevvårdande arbete. Elevvårdsarbetet beskrivs i läroplanen som reviderats inför augusti 2014. Du kan läsa mer under fliken Stöd för lärande och elevvård i balken till vänster.

 

I skolorna arbetar sex skolkuratorer. Deras ansvarsområden är följande:

Åsa Olin, tfn 019 289 2160
skolor: Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola
förskolor: Björkebo, Båssaboda, Langansböle, Rasebo, Skogsgläntans förskola

Maija Veskoniemi tfn 019 289 2164, 044 760 2323
skolor: Fiskarin koulu, Hakarinteen koulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu och Karjaan lukio
förskolor: Fiskarin, Pinjaisten, Pohjan och Röllit esikoulu

Karin Björklöf, tfn 019 289 2165
skolor: Katarinaskolan, Karis svenska högstadium och Svartå skola
förskolor: Kila, Labyrintens, Sandbo, Solbacka och Svartå daghem

Eva-Maria Wadenström, tfn 019 289 2161 (vikarie för Marina Järviö)
skolor: Bromarv skola, Höjdens skola, Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium
förskolor: Bromarv och Solglimtens daghem

Sari Soininen, tfn 019 289 2162
skolor: Kiilan koulu, Karjaan yhteiskoulu och Mustion koulu
förskolor: Kiilan, Labyrintin och Mustion esikoulu

Kenneth Carlberg, tfn 040 187 2409, 019 289 2155
skolor: Billnäs skola, Snappertuna skolan, Pojo kby skola, Västerby skolan och Österby skola
för skolor: Billnäs, Pojo, Rosengården, Tunabo, Västerby och Österby daghem

Axxell utbildning Ab: Ulla Sontag-Himmelroos tfn 044 739 7449 och tf kurator Katrina Österman tfn 019 289 2158 (vikarie för Mathilda Karell).