HUSLAB-provtagning i Tenala upphör den 28.11.2018 på grund av för liten användning av tjänsten.
De närmaste laboratorierna är:

Raseborgs sjukhus, laboratoriet

Östra Strandgatan 9, 10600 Raseborg
Laboratoriet betjänar med könummer och tidsbeställning.
Öppet mån–fre kl. 7.30 – 14.00, med tidsbeställning från kl. 7.10.

Karis hälsocentral, laboratoriet

Bulevarden 21, 10300 Karis
Öppet med tidsbeställning mån–tors kl. 7.30–14.30, fre kl. 7.30–13.00.
INR-provtagning också utan tidsbeställning mån–fre kl. 12.30–13.30.


Tidsbeställning på telefon 09 471 86800 mån–fre kl. 7.30–15.30
eller på internet: www.huslab.fi/ajanvaraus

 


Influensavaccinering 

 

Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar. Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna.

 

Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften.

Rätt till vaccinering har även personer som är i kontakt med nämnda riskgrupper eller gravida.

Barn och gravida vaccineras på egen rådgivning enligt överenskommelse.

Skolelever som hör till riskgruppen kan vända sig till sin skolhälsovårdare.