För att förbättra rättsskyddet finns det i Finland en lag om patientens rättigheter (finlex.fi). Lagen gäller alla hälso- och socialvårds anstalter som ger hälsovårdstjänster.

Lagens centrala punkter är:
• för att vårda patienten behövs hans samtycke
• vården måste ske i samråd med patienten
• patienten måste få information om hans hälsotillstånd och vård: vad innebär i vården, vilka risker det finns och vilka olika vårdalternativ patienten har
• barnens vårdandshavare har inte rätt att neka vården av barnet om det finns risk att barnets hälsa är i fara
• patienter som är i behov av akutvård måste vårdas direkt
• om patienten hamnar i vårdkö måste man meddela när han får vård
• patienten har rätt att kontrollera uppgifterna i sin egen patientjournal
• vid underåriga barn, måste deras åsikt tas i beaktan om de är tillräckligt mogna för det
• om patienten är missnöjd kan han göra ett klagomål till ansvariga på anstalten

Anstalten måste ha en patientombudsman som ger information om patientens rättigheter och som vid behov hjälper till med klagomål och vid behov ger råd och stöd gällande patientskadestånd och ersättningar.

Kontaktuppgifter till patientombudsmannen hittar du här