En del av de tjänster och stödåtgärder som avses i handikappservicelagen är s.k. anslagsbundna stödåtgärder eller tjänster som inte hör till de subjektiva rättigheterna. När det är fråga om anslagsbundna stödåtgärder omfattar kommunens ersättningsskyldighet endast skäliga kostnader som föranleds av handikapp eller sjukdom och som anses vara nödvändiga. Dessa stödåtgärder och tjänster ordnas i den omfattning som förutsätts och möjliggörs av de anslag som kommunen reserverat. En handikappad person har inte en subjektiv rättighet att få tjänsterna utan de beviljas enligt prövning utifrån de anslag som kommunen avsatt för dem. Sökanden ska i enlighet med lagen om hemkommun ha Raseborg som hemkommun.

 

 

Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder:

-          Rehabiliteringshandledning

-          anpassningsträning, stödtecken, handledning i förmågan att kunna orientera sig

-          redskap, apparater och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

-          ändringsarbeten

-          extra klädkostnader samt extra kostnader för specialkost

-          stödpersoner