Ett brett och mångsidigt utbud av idrottsanläggningar finns i Raseborg, där såväl elit- som motionsidrottens behov i så stor utsträckning som möjligt har tillgodosetts.

Bland idrottsanläggningarna återfinns idrottsplatser, såsom gräsplaner, idrottshallar, gymnastiksalar, friidrottsanläggningar, ridstall, golfplaner och skjutbanor.

Bland idrottsplatserna på dessa sidor, finns både privata och kommunala anläggningar. Många idrottsanläggningar sköts och drivs i kommunal regi av idrottsväsendet. Andra sköts av olika föreningar och organisationer via varierande hyres- och driftsbidrag.