Siminrättningens badplats, Strand allén, 10600 Ekenäs

960 m2