I Raseborg finns det många föreningar och frivilliga grupper som arrangerar kulturverksamhet för barn och unga. Kulturbyrån samarbetar med dem och erbjuder även kulturupplevelser i daghemmen och skolorna. I stadens egen regi erbjuder Musikinstitutet Raseborg och Bildkonstskolan Colorikus grundundervisning i musik och bildkonst, medan den privata aktören Hurja Piruetti erbjuder grundundervisning i danskonst.

Förutom bildkonstskola erbjuder Raseborgs medborgarinstitut även andra kurser för barn och unga. Kulturevenemang ordnas även inom ungdomsbyråns verksamhet. Ungdomsbyrån erbjuder därtill replokaler för lokala band i ungdomsgårdarna i Karis och Ekenäs, samt en uppvärmd skejthall i Gebbelby industrifastighet.

Kronomagasinet i Ekenäs är ett kulturcentrum som drivs av Kronoföreningen. I "Krono" finns skateramper och även replokaler för lokala band, en liten verkstad och umgängesutrymmen.