I Raseborg finns två biografer som visar filmer året runt. Det är Bio Forum i Ekenäs och Bio Pallas i Karis. Årligen ordnas även Ekenäs FilmFest vars syfte är att ge synlighet till nordiska och finlandsvenska filmer. Länsi-Uudenmaan kulttuuriyhdistys arrangerar årligen flera mindre filmfestivaler i Karis, ofta tillsammans med föreningen Pohjola-Norden i Karis med omnejd.