Utbildning

Musikinstitutet Raseborg Musikinstitutet Raseborg erbjuder musikstudier för barn och ungdomar, både på grund- och institutnivå enligt lagen om grundläggande konstundervisning (fördjupad lärokurs).

För de allra yngsta finns musiklekskola. Undervisningen sker i Ekenäs och Karis. Eleven kan söka till studier även vid institutets övriga undervisningsenheter i Hangö och Ingå.
Mera info: https://www.raseborg.fi/kulturinstitut

 

Medborgarinstitutet Raseborg har också ett brett utbud av musikstudier. Närmare information: https://www.raseborg.fi/kulturinstitut